دکتر مریم برحق طلب

دکتر مریم برحق طلب

دکتر مریم برحق طلب در سال ۱۳۸۸ وارد دانشکده پزشکی شد و مدرک پزشکی عمومی را از دانشگاه شیراز و فسا اخذ کرد. در عین حال، او مدرک فوق لیسانس تحقیقات پزشکی (mph) را از دانشگاه علوم پزشکی شیراز به دست آورد.

دکتر مریم برحق طلب در سال ۱۳۸۸ وارد دانشکده پزشکی شد و مدرک پزشکی عمومی را از دانشگاه شیراز و فسا اخذ کرد. در عین حال، او مدرک فوق لیسانس تحقیقات پزشکی (mph) را از دانشگاه علوم پزشکی شیراز به دست آورد. در سال ۱۳۹۶، وی وارد رشته تخصص پوست در دانشگاه علوم پزشکی شیراز شد. از سال ۹۹ تا ۱۴۰۱، او دوره‌های تکمیلی لیزر و روش‌های جدید در زمینه تخصص پوست را در کنار اساتید تهران گذراند. خانم دکتر تاکنون بیش از ۱۱ کتاب و ۵۰ مقاله علمی با استناد بالا در زمینه پزشکی و پوست تألیف نموده است.